MDRXB950B1LCE_5010900222088_Features

Features Lắc lư theo từng âm BASS Không chỉ là điệu nhạc. EXTRA BASS™ tăng cường toàn bộ tần số âm trầm để tạo ra âm thanh sâu lắng, mạnh mẽ cho mỗi bài nhạc. Chỉ cần chạm vào nút để bắt đầu. ...
Tiếp tục đọc