DSC-RX10M3 E32_5244430581896_Features

Features 24-600 mm F2.4-4 ống kính zoom quang học khẩu độ rộng Ống kính zoom quang học 25x đầu tiên trong máy quay dòng RX có góc ngắm cực rộng 24-600 mm và phạm vi zoom siêu tele bằng ống kính sáng F2.4-4; kính Super ED (tán sắc cực thấp), kính ED ...
Tiếp tục đọc