MDR-7506//QE_7362802188424_Specifications

Specifications Kích cỡ & Trọng lượng Trọng lượng 260 g (không tính dây) Các tính năng chung Bộ màng loa 40 mm dynamic – Loại choàng đầu Từ tính Neodymium Dung lượng 1000 mW Trở kháng (Ohm) 24 ohm (1KHz) Màng chắn PE...
Tiếp tục đọc

MDR-7506//QE_7362802188424_Highlight

Highlight Các bộ màng loa neodymium 40 mm Kích cỡ & Trọng lượng 260 g (không tính dây) Dải tần số 10 - 20 kHz Các tính năng chung 40 mm dynamic – Loại choàng đầu Dây 3 m không bị rối Bên trong hộp Túi đựng; Đầu cắm chuyển đổi Unimatch; Thẻ bảo hành 106 dB/W/m ...
Tiếp tục đọc